mar 20 2017

Konferencja: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland

Lokalizacja: Polska,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Urząd m. st. Warszawy i Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji z okazji w 30. rocznicy ogłoszenia tzw. Raportu Brundtland „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”.

Termin: 20 marca 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja, której termin upływa 6 marca 2017. 

Szczegółowy program konferencji oraz link do formularza rejestracyjnego dostępne są na stronie organizatorów.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i wezmą jej udział prelegenci reprezentujący blisko 40 instytucji naukowych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorstw i różnych szczebli samorządu terytorialnego.