cze 24 2008

Konferencja-The Benefits of Diversity and Inclusion for Small and Medium-Sized Businesses 2006

Lokalizacja: Świat,

W dniach 29.09-30.09 w Limassol odbyła się konferencja EU Conference – The Benefits of Diversity and Inclusion for Small and Medium-Sized Businesses 2006. Wydarzenie w ramach europejskiej kampanii For Diversity. Against Discrimination przyciągnęło 150 przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji z wszystkich 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Konferencja stworzyła unikalną platformę wymiany doświadczeń we wdrażaniu różnorodności (diversity) i praktyk anty-dyskryminacyjnych w miejscu pracy. Mimo że małe i średnie przedsiębiorstwa w zatrudniają 75 milionów osób i stanowią około 90% wszystkich przedsiębiorstw w UE, to polityki dotyczące diversity stosowane są jedynie w dużych firmach. Komisja Europejska po analizie sytuacji doszła do wniosku, że konieczna jest kampania informacyjna na ten temat skierowana wyłącznie do MŚP.

Konferencja w Limassol była jednym z działań przygotowanych z myślą o MŚP.  Specjalnie na jej potrzeby został opracowany przewodnik Diversity at work – 8 steps for small and medium-sized businesses, który zawiera praktyczne informacje  jak rozpocząć działania związane z diversity, na co zwracać uwagę. Dodatkowo podczas konferencji zaprezentowano w formie wystawy dobre praktyki w MŚP. Jednak najszerszą możliwość zapoznania się z tematem i znalezienia odpowiedzi na  pytania uczestnicy mieli  podczas warsztatów i paneli plenarnych, gdzie mogli przedstawić swoje problemy, rozwiązania i wątpliwości.

Rdzeniem konferencji były trzy rundy warsztatów, prowadzone jednocześnie w kilku grupach:
1) Diversity strategies for SMEs-opprotunities and challenges In developing your business
2) Dealing with prejudice and stereotypes
3) Diversity strategies – your company’s needs and where to start

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało zaproszone do poprowadzenia trzeciego warsztatu, podsumowującego nabytą dotąd przez uczestników konferencji wiedzę i przekształcające ją w praktyczne wskazówki. Na początku warsztatu prowadzonego przez Lilianę Anam-Skórczewską miała miejsce  ciekawa prezentacja trójki panelistów,  po czym odbyła się żywa dyskusja.

Denise Cranston z Business in the Community Northern Ireland zaprezentowała doświadczenia BITC. Jej prezentacja zawierała praktyczne porady, oparte o współpracę z MŚP. Na pytanie jak przekonać swoich pracowników do nowego podejścia opartego o diversity, odpowiedziała, że warto doprowadzić do spotkania pracowników z konkretnymi grupami. Fima może nawiązać kontakt z stowarzyszeniami mniejszości, może sponsorować wydarzenie integrujące i w ten sposób wpłynąć na postawy swoich pracowników. Wiele ze przytoczonym przez Denise Cranston wskazówek można znaleźć na stronie www.bitcni.org.uk.

Natomiast Eva Masender, reprezentująca Caritas Graz-Seckau w Austrii, przedstawiła politykę różnorodności Caritasu, której elementy można zastosować w firmie. Zwróciła uwagę na fakt, że rozpoczynając działania nie trzeba koniecznie tworzyć zrębów skomplikowanej polityki. W przypadku MŚP działanie „step by step” i skupienie się na konkretnym problemie, przynosi znacznie lepsze rezultaty.

Z kolei  Jean-Luc Gaidon właściciel średniej firmy NEF z Francji opowiedział o projekcie w jaki był zaangażowany w ramch Centrum Młodych Menedżerów. Centrum stworzyło kwestionariusz, pozwalający firmie na ocenę jej sytuacji w obszarze diversity. Dzięki analizie, która powinna być pierwszym krokiem firmy, mała firma produkująca sery zmieniła swoje podejście, co w dłuższym okresie zaowocowało zwiększeniem obrotu o 75%.

Uczestnicy w dyskusji nawiązywali pytaniami do prezentacji, ale przede wszystkim poruszali kwestie, które budziły największe emocje i wątpliwości podczas całej konferencji. W jaki sposób zmierzyć diverstity w firmie? Co zrobić gdy klienci nie akceptują takiej polityki? Jak przekonać pracowników? I fundamentalne: czy możliwe jest prowadzenie polityki w małej firmie np. 5 osobowej, gdzie jest tylko jeden menedżer? Na te pytanie odpowiadali zaproszeni eksperci.

Natomiast materiały z kampani unijnej dostępne są na stronie www.stop-discrimination.info, która jest  również w polskiej wersji językowej. Szczególnie polecamy znajdującą się na stronie bibliotekę dokumentów