kwi 16 2024

Konferencja FOB „Targi Idei ESG”

Lokalizacja: Polska,

Wydarzenie organizowane przez FOB

16 kwietnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje konferencję, której celem jest wymiana wiedzy, refleksji i dobrych praktyk wokół najważniejszych zagadnień w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zarejestruj się >>

16 kwietnia w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie odbędzie się konferencja Targi Idei ESG” – nowa formuła cyklicznego wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu o utrwalonej renomie w świecie ESG.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem i liczbę zgłoszeń rejestracja udziału stacjonarnego została już zamknięta. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa online. Aby uzyskać dostęp do streamingu z części plenarnej konferencji “Targi Idei ESG” należy wypełnić poniższy formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targiesg/rejestracja >>

Agenda wydarzenia obejmuje:

  • część plenarną, a w niej m.in. panel dyskusyjny, eksperckie wystąpienia i premiera Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”,
  • część warsztatową, na którą składają się case studies oraz warsztaty organizowane wraz z partnerami merytorycznymi.

– Wierzymy, że poprzez kierowane do profesjonalistów_ek ESG wydarzenie, dzięki angażującej i praktycznej formule, razem stworzymy platformę współpracy na rzecz zrównoważonej transformacji biznesu. Zachęcamy do zarezerwowania w Państwa kalendarzach 16 kwietnia na spotkanie z lider_kami i wiodącymi ekspert_kami z obszarów związanych z szeroko rozumianym sustainability – mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Realizacja strategii przez przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego jest świadectwem ich dojrzałości oraz zrozumienia zmieniającego się nieustannie otoczenia. Jako jeden z liderów transformacji energetycznej w Polsce, Respect Energy wyznacza sobie ambitne cele związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, ochroną bioróżnorodności, budową kultury korporacyjnej oraz dostosowaniem procesów do dynamicznie rozwijającej się struktury firmy. Cieszymy się, że wszystkie te elementy będą także przedmiotem pogłębionej i merytorycznej dyskusji w ramach najbliższej edycji konferencji FOB „Targi Idei ESG” wskazał Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy.

– Jesteśmy obecnie świadkami kolejnego etapu ewolucji biznesu. Wprawdzie w istotnym stopniu wymuszonej na poziomie Unii Europejskiej przez regulacje, ale dzięki temu też powszechnej, co jest istotnym gwarantem jej sukcesu. Zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie wiele przedsiębiorstw widzi chaos i konieczność istotnych zmian procesowych i zarządczych, które musi wprowadzić w swoich organizacjach, jestem jednak przekonana, że zmiany wprowadzone dzisiaj w ciągu kilku lat przyniosą korzyści, a zrównoważony rozwój i czynniki ESG to nie będą pojęcia zrozumiałe tylko w wąskim gronie ekspertów, ale będą leżały u podstaw zarządzania i budowania wartości przedsiębiorstw – mówi dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partner, EY, Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego biznesu.

– W ramach globalnej grupy Citi wspieramy naszych klientów w realizacji strategii osiągnięcia celu Net Zero. Międzynarodowe doświadczenie wykorzystujemy również we wspieraniu transformacji modeli biznesowych klientów w Polsce w oparciu o sześć kluczowych kryteriów środowiskowych. Doradzamy klientom w minimalizowaniu ich bezpośredniego śladu środowiskowego oraz innych kwestiach ESG wpływających na ich biznes. To nasza wspólna sprawa – dlatego cieszymy się, że jako zaangażowany partner możemy podzielić się naszymi doświadczeniami podczas „Targów Idei ESG” Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla Maciej Krywoniuk, szef strategii Citi Handlowy.

Merytoryka i networking profesjonalistów_ek ESG

Ścieżki tematyczne konferencji “Targi Idei ESG” poświęcone są najbardziej aktualnym, istotnym z perspektywy firm kwestiom:

  • bioróżnorodność,
  • prawa człowieka i należyta staranność,
  • raportowanie ESG i zrównoważone finanse.

Podczas wydarzenia Partnerzy konferencji będą dostępni i otwarci na dyskusję oraz wymianę doświadczeń w ramach stolików networkingowych.

O nowej formule wydarzenia

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, inicjator i partner przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce.

FOB, kładąc nacisk na merytorykę i networking, postanowił zmienić formułę swojego cyklicznego wydarzenia, znanego wcześniej jako Targi CSR. W miejsce stoisk proponuje więc rozbudowaną część merytoryczną. Wymianie wiedzy, refleksji i dobrych praktyk wokół ważnych dla biznesu zagadnień w zakresie zrównoważonego rozwoju służyć będzie także formuła stolików networkingowych, dostępnych podczas całej konferencji.

Konferencja “Targi Idei ESG” odbędzie się 16 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym ADN (ul. Grzybowska 56, kompleks biznesowo-usługowy “Browary Warszawskie”) w godz. 9:00 – 16:30. Udział w wydarzeniu nie wiąże się opłatami. Więcej informacji: odpowiedzialnybiznes.pl/targiesg/

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy strategiczni konferencji: Respect Energy, EY, Citi Handlowy

Partnerzy merytoryczni konferencji: UNEP/GRID-Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

Partnerzy medialni konferencji: Forbes Polska, Rzeczpospolita