sty 05 2010

Konferencja „Sustainable and Responsible Investments”

Lokalizacja: Świat,

W dniach 9-10 lutego 2010 r. w Luksemburgu odbędzie się konferencja „Sustainable and Responsible Investments” organizowana przez Association of the Luxembourg Fund Industry.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi odkryciami i trendami w dziedzinie społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI) oraz działania podejmowane przez Luksemburg, które zmierzają do wypracowania jeszcze szerszego wachlarza produktów.

  • Na konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
  • Trendy SRI – kim są liderzy branży?
  • Fundusze SRI w branży nieruchomości
  • SRI w funduszach emerytalnych
  • Efektywność finansowa funduszy SRI
  • Fundusze środowiskowe
  • Zarządzanie: często zaniedbywany element ESG (kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego)
  • Znakowanie SRI