maj 14 2007

Konferencja: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw

Lokalizacja: Polska,

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń związanych z różnymi aspektami prospołecznej orientacji przedsiębiorstw; prezentacja teorii oraz praktyki z zakresu wdrażania i realizowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP), a także z zakresu korzyści i kosztów realizacji tej koncepcji oraz ocena realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w polskiej praktyce gospodarczej na tle innych państw.

Komitet Honorowy Konferencji:

dr Henryka Bochniarz

prof. dr hab. Wojciech Gasparski

prof. dr hab. Ber Haus

prof. dr hab. Bożena Klimczak

prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

prof. dr hab. Zdzisław Pisz

dr Bolesław Rok

 Zakres tematyczny konferencji:

– Teoretyczne rozważania wokół problematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (definicje, pojęcia, terminy – synteza oraz próba tworzenia nowych; porównanie znaczeń przyjętych w Europie i USA),

– Etyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa w świetle SOP,

– Efektywność pracy i nastawienie na zysk przedsiębiorstwa a postawa prospołeczna

– Porównanie doświadczeń polskich firm z zagranicznymi w zakresie SOP,

– SOP w świetle procesu globalizacji,

– Postawa przedsiębiorstwa wobec pracowników w świetle SOP (ujęcie z punktu widzenia zarządzania kadrami: szkolenia, rozwój, polityka awansowania itp.),

– Postawa przedsiębiorstwa wobec problemu bezrobocia, redukcji zatrudnienia,

– Problem dyskryminacji kobiet w miejscu pracy, ułatwianie godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym,

– Postawa przedsiębiorstwa wobec pozostałych grup interesariuszy (jak np. dostawcy, odbiorcy, społeczność lokalna itp.),

– Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w małych i średnich przedsiębiorstwach,

– Koszty związane z wprowadzeniem i  bieżącą realizacją SOP

– Certyfikaty i normy SOP (przygotowanie do wdrażania, doświadczenia podczas wdrażania i użytkowania, korzyści i mankamenty wynikające z ich posiadania).

Zobacz szczegóły: http://www.ksips.ae.wroc.pl/konferencja/