paź 21 2008

Konferencja „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw”

Lokalizacja: Polska,

21 października odbędzie się w Kielcach konferencja „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw” organizowana w ramach projektu „Konkurencyjne i odpowiedzialne Świętokrzyskie”. Organizatorem wydarzenia jest Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”, a jednym z partnerów – Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie” realizowany przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest kampanią informacyjno-promocyjną dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do promowania idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w szczególności w odniesieniu do rynku pracy i środowiska naturalnego na terenie województwa świętokrzyskiego.

Program konferencji do pobrania obok.