cze 24 2009

Konferencja „Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne”

Lokalizacja: Polska,

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne”, która odbędzie się w dniach 11-13 października 2009 r. w Piechowicach.

Zakres tematyczny konferencji:

 • społeczna odpowiedzialność w dobie kryzysu gospodarczego
 • miejsce i rola edukacji w rozwoju społecznej odpowiedzialności
 • sytuacja na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności
 • rola społecznej i ekologicznej polityki państwa w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji
 • zrównoważony rozwój organizacji
 • etyka i odpowiedzialność w zarządzaniu organizacją, rola przywództwa
 • odpowiedzialność społeczna jako źródło innowacji
 • analiza dobrych i złych praktyk

Komitet Honorowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Stanisława Borkowska – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Wojciech Gasparski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Lichtarski- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Zdzisław Pisz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Piotr Płoszajski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Bolesław Rok- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Adam Szałkowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie