kwi 25 2013

Konferencja: Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika

Lokalizacja: Polska,

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie), we czwartek, 25 kwietnia 2013 r. w godzinach 9:30–15:00 (sala B205, budynek B, II piętro), w Auli Rady Wydziału (sala B205, budynek B, II piętro) odbędzie się konferencja „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika”.

Termin: 25 kwietnia 2013, godz. 9:30–15:00

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie), Aula Rady Wydziału (sala B205, budynek B, II piętro)

Zapisy: należy wypełnienić formularz rejestracyjny (dostępny tutaj) i przesłać go pod adres: sobpp@mail.wz.uw.edu.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja stanowi podsumowanie dwuletniego projektu badawczego, prowadzonego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Forum Związków Zawodowych. Badania dotyczyły relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami w Polsce i były prowadzone w formie badań ankietowych na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 pracowników sektora prywatnego oraz 90 wywiadów pogłębionych z pracownikami przedsiębiorstw o różnej wielkości, reprezentujących 24 branże i różne regiony kraju. Prezentacje konferencyjne będą dotyczyły wyników badań, a szczegółowe zagadnienia to m.in. równość szans zawodowych, oczekiwań pracowników a realia pracy, równowaga między życiem prywatnym i zawodowym pracowników, możliwości rozwoju pracowników oraz wartości prawne w środowisku pracy.

Bloki prezentacyjne będą przedzielone trzema dyskusjami panelowymi z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i sektora nauki. Szczegółowy program konferencji tutaj.

Konferencji będzie towarzyszyła dystrybucja raportu, prezentującego najważniejsze wyniki prac badawczych.

Dodatkowe informacje o projekcie są dostępne na stronie www.timo.wz.uw.edu.pl.

W razie dodatkowych pytań, zespół projektu dostępny jest pod adresem e-mail: sobpp@mail.wz.uw.edu.pl oraz pod numerem telefonu 730 091 243.