lip 29 2009

Konferencja „Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda, manipulacja czy strategia?”

Lokalizacja: Polska,

Polska Akcja Humanitarna oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do uczestnictwa w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda, manipulacja czy strategia?”, która odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 10-12 grudnia 2009 r.

Celem zaplanowanej konferencji jest stworzenie platformy dla lepszego poznania wzajemnych poglądów oraz starcia opinii zarówno praktyków i teoretyków zarządzania, socjologów, politologów, etyków jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W ramach trzydniowej konferencji organizatorzy przewidują podjęcie następujących problemów:

  • globalny łańcuch dostaw – globalna odpowiedzialność,
  • istota oraz rola partnerstwa w Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
  • wpływ biznesu korporacyjnego na kształt i rozwój idei CSR,
  • perspektywy i wyzwania współpracy biznesu, świata nauki i organizacji pozarządowych w promowaniu społecznej odpowiedzialności,
  • wpływ globalnego kryzysu na CSR,
  • społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rola konsumentów w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie,
  • strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorstwo jako organizacja społeczna,
  • społeczna odpowiedzialność jako przejaw kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.