paź 30 2008

Konferencja Solidarność Pokoleń

Lokalizacja: Polska,

Dziś w Gdańsku, na zaproszenie Europejskiego Centrum Solidarności, naukowcy, politycy i przedstawiciele związków zawodowych będą rozmawiać w ramach konferencji Solidarność pokoleń o możliwościach współpracy różnych generacji Polaków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dr Michał Boni – szef Zespołu Doradców Strategicznych premiera Donalda Tuska, prof. Jerzy Hauser – były wicepremier, prof. Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Edmund Wnuk-Lipiński – rektor Collegium Civitas oraz dr Janusz Erenc- socjolog.

Spotkanie ma na celu refleksję nad koncepcją polityki czterech pokoleń, zwaną także solidarnością czterech pokoleń, zaproponowaną przez Michała Boniego. Zakłada ona długofalową strategię budowy warunków umożliwiających zrównoważoną współpracę między różnymi pokoleniami: najmłodszą generacją Polaków rozpoczynających właśnie edukację, pokoleniem 20-30-latków, generacją 50-latków oraz najstarszym pokoleniem.

Zaproszeni goście podejmą próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób możliwe jest wykorzystanie napięć wynikających z różnicy interesów poszczególnych generacji Polaków? Jakie mechanizmy polityki ekonomicznej, społecznej i demograficznej pozwolą zbudować solidarność pokoleniową w Polsce najbliższych 20 lat? Jakie długofalowe cele powinny postawić sobie rządy, by zadbać o stabilny wzrost gospodarczy połączony z poprawą warunków życia społecznego?