lut 05 2013

Konferencja: Równość (zna)czy dzietność? Demograficzne wyzwania Europy

Lokalizacja: Polska,

Warszawa

 

5 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja „Równość (zna)czy dzietność? Demograficzne wyzwania Europy” organizowana przez Fundacje im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA.

Termin: 5 lutego 2013 r.

Miejsce: Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5, Warszawa

Zapisy: Zgłoszenia należy przesyłać do 1 lutego 2013 na adres konferencja@icra.pl

Uczestnikami konferencji będą uznani na forach międzynarodowych eksperci w dziedzinie demografii, równości płci, polityki społecznej i polityki rodzinnej. Celem konferencji jest zaangażowanie się w debaty na temat związków między instrumentami polityki a płodnością, wpływu zmieniających się ról kobiet i mężczyzn na procesy demograficzne, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, czy stabilności finansowej systemów emerytalnych. Naszym
celem jest również stymulowanie dyskusji o politycznych uwarunkowaniach udanych reform polityki rodzinnej. Konferencja ma służyć wymianie doświadczeń, identyfikacji i porównaniu przykładów dobrych rozwiązań przyjętych w różnych częściach Europy.

Do udziału w konferencji zapraszamy ekspertów/ekspertki polityki rodzinnej, przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych, urzędników/urzędniczki, badaczy/badaczki studiów nad kategorią gender i wszystkich zainteresowanych problemami równości płci i polityką rodzinną.
Referaty zagranicznych gości zostaną wygłoszone w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.