paź 23 2008

Konferencja „Rola społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganiu zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”

Lokalizacja: Polska,

Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Polskim Klubem Ekologicznym i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „Rola społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganiu zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”, która odbędzie się dnia 3 listopada 2008 w godzinach 10.30-16.00 w Warszawie.

Podczas konferencji podejmiemy problematykę zmian klimatu na poziomie lokalnym, zagrożeń z nich wynikających oraz możliwości zapobiegania im.

Konferencja jest podsumowaniem projektu „Mądry Polak przed szkodą, czyli dbałość o przyszłą jakość życia” wspólfinansowanego z środków Unii Europejskiej oraz funduszu prewencyjnego PZU SA, w ramach którego przeprowadziliśmy w 30 gminach Polski sondaż dot. poziomu świadomości problematyki oraz działań lokalnych podejmowanych w celu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z wynikami tych sondaży.

Poniżej prezentujemy roboczą agendę spotkania:
10.00-10.30 Rejestracja uczestników
10.30-10.40 Powitanie uczestników
10.40-11.00 Przedstawienie wyników sondażu przeprowadzonego w
30 gminach Polski w ramach projektu
11.00-11.50 Blok I – Działania lokalne i regionalne (referaty zaproszonych gości z gmin dotkniętych negatywnymi skutkami zmian klimatu)
11.50-12.10 Blok II – Instytucje wspomagające cz.1
12.10-12.30 Przerwa kawowa
12.30-12.50 Blok II – Instytucje wspomagające cz.2
12.50-13.50 Blok III – Debata o adaptacji do zmieniającego się warunków klimatycznych
13.50-14.30 Dyskusja z udziałem uczestników
14.30-15.00 Rola społeczeństwa w zapobieganiu zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu – podsumowanie
15.00-16.00 Obiad

Konferencja odbywa się w: Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w  Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12

Udział w konferencji jest bezpłatny. Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu (komunikacją zbiorową, 2 klasą), na podstawie biletów – prosimy o zaznaczenie chęci skorzystania z takiej możliwości na zgłoszeniu.