wrz 18 2009

Konferencja „Rola CSR w budowaniu strategii firmy”

Lokalizacja: Polska,

Polska Rada Centrów Handlowych oraz PricewaterhouseCoopers zapraszają na warsztaty i dyskusję panelową na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (CSR) w branży handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych (retail).

W ramach cyklicznych warsztatów organizowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych 28 września br. (poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów oraz przedstawicieli branży handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych., Jego myślą przewodnią będzie strategiczne ujęcie CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) i jego rola w budowaniu wartości firmy. Patronem merytorycznym tego wydarzenia jest firma doradcza PricewaterhouseCoopers, której eksperci poprowadzą części warsztatowe spotkania. Ważnym punktem agendy wydarzenia będzie dyskusja panelowa, podczas której reprezentanci różnych grup interesariuszy (m.in. organizacji pozarządowych, biznesu i konsumentów) podejmą temat zmiany postaw konsumenckich, edukacji na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i roli branży w edukacji klientów. Istotnym tematem dyskusji będą również szanse dla branży, które wynikają ze zmieniających się wzorców konsumpcji. Panel na temat odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo produktów jest otwarty dla mediów – wstęp wolny.

Warsztaty i dyskusja panelowa realizowane podczas wrześniowego spotkania branżowego zostaną wzbogacone o prezentację dobrych praktyk CSR względem miejsca pracy, społeczności lokalnej, środowiska naturalnego.