sie 20 2010

Konferencja pt. „Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej a biznes – konkurencja czy współpraca?”

Lokalizacja: Polska,

Fundacja NADZIEJA oraz Business Centre Club serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu do udziału w konferencji „Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej a biznes – konkurencja czy współpraca?”

Konferencja odbędzie się w środę 14 maja 2008 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie w Pałacu Lubomirskich przy Placu Żelaznej Bramy 10, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Na konferencji pragniemy poruszyć temat zaangażowania biznesu w przedsiębiorczość społeczną, nastawioną na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój lokalny z zachowaniem zasad konkurencji rynkowej. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych może stać się ważnym i trwałym elementem polityki społecznej odpowiedzialności organizacji.

W konferencji, poza przedstawicielami instytucji działających na polu społecznym, udział weźmie Prezes Business Centre Club, Marek Goliszewski oraz Wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bolesław Rok.

Temat relacji pomiędzy przedsiębiorstwami ekonomii społecznej (PES) a tradycyjnym biznesem jest szczególnie ważny, jednakże rzadko poruszany. Z jednej strony, zaangażowanie lokalnego biznesu w tworzenie PES wydaje się nieodzowne dla ich powodzenia i rozwoju na szerszą skalę. Z drugiej zaś, wspieranie przedsiębiorczości społecznej i współpraca z PES może przynosić firmom komercyjnym realne korzyści. Tymczasem większość przedsiębiorców patrzy na PES jak na nieuczciwą konkurencje i jest niechętna jakiejkolwiek współpracy.
Na konferencji postaramy się przedstawić pozytywne aspekty relacji pomiędzy ekonomią społeczną a biznesem oraz modelowe rozwiązania w tym zakresie.

Organizatorzy:

Partnerzy:
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań

Patronat honorowy:
Ks. bp Piotr Jarecki, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warszawskiej
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania obok.