kwi 24 2008

Konferencja pt. „Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym”

Lokalizacja: Polska,

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaprasza na konferencję w dniach 25 – 26 czerwca 2008 w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie pt. „Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym”.

Tematem przewodnim konferencji będzie problematyka klientów społecznie wrażliwych oraz społecznej odpowiedzialności korporacyjnej w sektorze energetycznym. Podczas konferencji poruszona będzie m.in. problematyka postawy wobec klienta „słabego ekonomicznie”, modelowych strategii CSR, kreowania postaw odpowiedzialności za właściwe wykorzystywanie energii. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej jako organizacja, której głównym celem jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, pragnie włączyć się również w działania zmierzające do kształtowania postaw odpowiedzialności za osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.

Plan konferencji do pobrania obok lub na stronie www.caritas.gniezno.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny.