lis 03 2008

Konferencja „Przyszłość energetyki. Rozwiązania opłacalne dla polskiej gospodarki”

Lokalizacja: Polska,

Instytut na rzecz Ekorozwoju ma przyjemność zaprosić przedstawicieli różnych grup interesów do wzięcia udziału w pracach nad Alternatywną Polityką Energetyczną dla Polski.  13 listopada 2008 r., podczas konferencji i warsztatów pt. „PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI. ROZWIĄZANIA OPŁACALNE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI“ przeanalizowane zostaną scenariusze energetycznych rozwiązań, możliwe do realizacji w polskiej gospodarce. Po dokładnej analizie zostanie wybrany jeden projekt, który stanie się podstawą do dalszej pracy ekspertów.

Prelegenci:

  • Marzena Chodor – Dyrektoriat ds. Środowiska Komisji Europejskiej
  • Krzysztof Żmijewski – Politechnika Warszawska
  • Andrzej Kassenberg – Instytut na rzecz Ekorozwoju

Do udziału w konferencji i warsztatach zapraszamy przedstawicieli różnych grup  interesów, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w dyskusje nad scenariuszami rozwoju Polskiej elektronenergtyki.

W części konferencyjnej przedstawione zostaną ważne informacje dotyczące sektora energetycznego oraz scenariusze rozwoju elektroenergetyki  możliwe do realizacji w polskiej gospodarce.

Podczas warsztatów poprowadzonych w formie World Cafe uczestnicy ocenią przedstawione scenariusze pod kątem bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju oraz społecznych i kulturowych konsekwencji.

Data: 13 listopada 2008 r., w godz. 9.30-16.30
Miejsce:
Hotel MDM, Pl. Konstytucji 1, Warszawa