cze 06 2013

Konferencja: Prawa społeczne człowieka w multicentrycznym systemie prawa

Lokalizacja: Polska,

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają na konferencję Prawa społeczne człowieka w multicentrycznym systemie prawa.