sie 19 2010

Konferencja prasowa inaugurująca ogólnopolską kampanię „Ograniczenia prędkości ratują życie”

Lokalizacja: Polska,

13 października 2008 roku w siedzibie Banku Światowego, ul. Emilii Plater 53 o godz. 11:00 odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca ogólnopolską kampanię „Ograniczenia prędkości ratują życie”.

Dzień 13 października br. został ogłoszony przez Komisję Europejską II Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Główne wydarzenia w Unii pod hasłem „Bezpieczeństwo w naszych miastach” odbywają się w tym dniu w Paryżu, a każde państwo członkowskie inicjuje swoje działania regionalnie. W Polsce z uwagi na rangę bezpieczeństwa na naszych drogach obchodzony będzie Tydzień Bezpieczeństwa Drogowego w dniach od 12 do 19 października. W dniu 13 października zostaną zainaugurowane polskie obchody Europejskiego Dnia BRD oraz rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ograniczenia prędkości ratują życie”, realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Komendę Główną Policji.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Zbigniew Rapciak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
  • Andrzej Grzegorczyk – Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Janusz Piechociński – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
  • Insp. Jacek Zalewski – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • Ewa Łabno-Falęcka – Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa  Drogowego,

Moderator spotkania

  • Radosław Czapski – Bank Światowy

Plan konferencji

10:40 – 11:00 Rejestracja
11:00 – 11:05 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości i przedstawienie prelegentów – Radosław Czapski – Bank Światowy
11:05 – 11:15 Krótkie przedstawienie tematu spotkania przez Dyrektora Sekretariatu KRBRD Andrzeja Grzegorczyka
11:15 – 11:20 Prezentacja spotów reklamowych (TV i radio) zrealizowanych w ramach kampanii „Ograniczenia prędkości ratują życie” – Ewa Łabno-Falęcka
11:20 – 11:30 Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce i Europie  –  Zbigniew Rapciak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
11:30 – 11:40 Działania ustawodawcze w zakresie poprawy brd w Polsce –  Janusz Piechociński – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
11:40 – 11:55 Prezentacja na temat konsekwencji przekraczania wyznaczonych limitów prędkości przez Dyrektora Biura Ruchu Drogowego – insp. Jacka Zalewskiego