sty 30 2009

Konferencja „Pierwszy fundusz etyczny w Polsce – SKOK SFIO Etyczny 1”

Lokalizacja: Polska,

TFI SKOK S.A. zaprasza na konferencję pod tytułem „Pierwszy fundusz etyczny w Polsce – SKOK SFIO Etyczny 1 „, która odbędzie 5 lutego w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie pierwszego w Polsce funduszu etycznego SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, którego pierwsza wycena miała miejsce 23 grudnia 2008 roku.

SKOK SFIO Etyczny 1 to fundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2-3 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo niskie ryzyko związane z inwestowaniem aktywów funduszu w papiery wartościowe. TFI SKOK S.A., wprowadzając fundusz, kontynuuje program, realizowany od początku działalności a uwzględniający poza efektywnością ekonomiczną również względy etyczne. Daje więc inwestorom możliwość lokowania środków w oparciu o takie względy jak: ochrona życia ludzkiego, zdrowia i środowiska naturalnego, obrona praw człowieka i pokoju, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw. W ten sposób klienci unikną dylematów związanych z inwestowaniem pieniędzy w wątpliwe albo trudne do ocenienia,  niektóre gałęzie przemysłu, np. przemysł zbrojeniowy, tytoniowy czy alkoholowy.

W konferencji udział wezmą:
– Rafał Matusiak, prezes TFI SKOK S.A.;
– Stanisław Markowski, Bank Sal. Oppenheim;
– Andreas Lessmann, CEFA;
– prof. Andrzej Szumański, członek Rady Naukowej Instytutu Stefczyka, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin: 5.02.2009 r., godz. 11.00

Miejsce: Centrum Giełdowe S.A., ul. Książęca 4, Warszawa