paź 13 2011

Konferencja otwierająca projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

25 października w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin: 25.10.2011 r., godz. 10:00-15:00

Miejsce: Skwer – filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny, ul. Krakowskie Przedmieście 60a, Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja działań zaplanowanych w ramach projektu. Ponadto eksperci z zakresu CSR przedstawią założenia tej koncepcji, aktualne trendy światowe, korzyści z wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie oraz przykłady działań CSR.

PROGRAM

10.00-10.30 Rejestracja uczestników konferencji

10.30-11.10 Otwarcie konferencji

 • Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Pan Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii w Polsce
 • Pan Adam Zdziebło*, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Pan Rafał Baniak*, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

11.10-11.40 Wykład wprowadzający – dr hab. Paweł Śpiewak*, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

11.40-11.50 Przerwa kawowa

11.50-13.10 Społeczna odpowiedzialność biznesu w działaniach administracji publicznej

 • Prezentacja założeń Komponentu 1 projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” – Pani Małgorzata Bieniecka-Grygo, Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych PARP
 • Rola Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera we wdrażaniu CSR – przedstawiciel Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki
 • CSR w sektorze publicznym – dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
 • CSR z perspektywy Województwa – Pan Adam Matusiewicz*, Marszałek Województwa Śląskiego
 • CSR w działaniach Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – Pan Marek Woźniak*, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

13.10-13.40 Lunch

13.40-15.00 Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Prezentacja założeń Komponentu 2 i 3 projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” – Pani Małgorzata Jelińska, Departament Programów Pilotażowych PARP
 • Wdrażanie i korzyści z CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach – Pani Liliana Anam, Manager CSRInfo
 • Doświadczenia i rekomendacje – Pan Zbigniew Gajewski, PKPP Lewiatan
 • Pytania i uwagi uczestników konferencji, zakończenie konferencji

* udział w trakcie potwierdzania