sie 27 2010

Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu

Lokalizacja: Świat,

W dniach 7-18 grudnia 2009 w Kopenhadze odbędzie się konferencja Narodów Zjednoczonych COP 15. Intencją wydarzenia jest przyjęcie nowego porozumienia klimatycznego, które zacznie obowiązywać po wygaśnięciu Protokołu z Kyoto w 2012 r.

Od czasu przyjęcia Protokołu z Kioto w 1997 r. na świecie zaszły znaczące zmiany, co budzi potrzebę przyjęcia nowego międzynarodowego porozumienia. Teraz to Chiny, a nie Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem ilości emitowanych gazów cieplarnianych, wzrosły też ceny ropy. Duński rząd będzie starał się o zawarcie porozumienia, którego założeniem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz o przyjęcie go przez jak największą liczbę państw.