lis 21 2023

Konferencja Offshore Wind Poland 2023

Lokalizacja: Polska,

21 listopada podczas Konferencji Offshore liderzy kluczowych partii przedstawią swoje plany związane z transformacją energetyczną, rozwojem OZE i ułatwieniami regulacyjnymi dla offshore.

wykorzystanie potencjału polskiego Bałtyku zależy od współpracy wszystkich interesariuszy, przede wszystkim rządzących, którzy poprzez decyzje polityczne wyznaczą tempo rozwoju. Od polityki nowego rządu zależeć będzie rozwój morskiej energetyki wiatrowej, której ekspansja jest szansą na rozwój polskiej gospodarki. Stworzenie silnego, krajowego łańcucha dostaw może stanowić podstawę dla dalszych inwestycji w całym basenie Morza Bałtyckiego.

Polska energetyka – która wciąż opiera się przede wszystkim na spalaniu węgla – znajduje się dziś w obliczu wielkich wyzwań. To z jednej strony polityka klimatyczna Unii Europejskiej, z drugiej kwestia bezpieczeństwa energetycznego i wysokości rachunków za energię. Przed jakimi wyzwaniami stanie nowy rząd w kontekście transformacji energetycznej? Na czym powinien się skupić w pierwszej kolejności? Najbardziej aktualne tematy i wyzwania zostaną poruszone podczas wydarzenia, które już na stałe wpisało się w kalendarz branży wiatrowej – Konferencji Offshore Wind Poland 2023.

Więcej na stronie.