cze 09 2009

Konferencja „Odpowiedzialna energia”

Lokalizacja: Polska,

„Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej” – pod takim hasłem odbędzie się 17 czerwca br. konferencja, której celem jest zainicjowanie dyskusji sektorowej wokół tematyki odpowiedzialnego biznesu.

Organizatorzy mają nadzieję, że nie będzie to jednorazowe spotkanie, a początek cyklu corocznych spotkań, a może również innych inicjatyw, dlatego nadano mu nazwę cyklu  „Odpowiedzialna energia”.

Konferencja, nad którą patronat honorowy objął Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki, jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką CSR w energetyce.

Organizatorzy konferencji wspólnie z zaproszonymi gośćmi spróbują odpowiedzieć na pytania: Czy kryzys zwalnia biznes od odpowiedzialności społecznej, czy przeciwnie – powinien doprowadzić do wzrostu standardów w tym zakresie? Jak administracja rządowa może wspierać zrównoważony rozwój przedsiębiorstw? Jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie firm polskich i wzorce zagraniczne?

Podczas konferencji „Odpowiedzialna Energia” polskie przedsiębiorstwa energetyczne będą miały możliwość podpisania wspólnej „Deklaracji zrównoważonego rozwoju branży energetycznej”. To pierwsza taka inicjatywa branżowa, a tym samym być może krok milowy sektora w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem konferencji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA we współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers.