wrz 25 2015

Konferencja: Model LBG w praktyce. Działania społeczne – korzyści dla firmy, efekty dla społeczeństwa

Lokalizacja: Polska,

Fundacja CSR Profit i Partnerzy zapraszają na konferencję dotyczącą standardów mierzenia, raportowania i komunikacji w obszarze zaangażowania społecznego oraz współpracy partnerskiej biznesu z NGOs, która odbędzie się 25 września 2015 r. w Zielonej Górze, ul. Reja 6, Sala konferencyjna – II piętro.

Konferencja 25.09.2015_baner2

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych i instytucji społecznych, a także osoby zainteresowane tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze strategicznym zaangażowaniem i wpływem społecznym firm, a także prezentacja trendów i dobrych praktyk w tym obszarze w oparciu o Model LBG. Model London Benchmarking Group (LBG) jest to metodyka zarządzania i mierzenia efektywności zaangażowania społecznego firm. Od ponad 19 lat jest ona stosowana przez setki firm na świecie.

Partnerem Merytorycznym konferencji jest firma doradcza SGS Polska, koordynator Sieci LBG Polska, który przedstawi praktyczne zastosowanie modelu, szczególnie w kontekście osiąganych korzyści biznesowych z działań społecznych.

W programie konferencji m.in.:

  • 5 kluczowych zasad strategicznego zaangażowania społecznego przedsiębiorstw
  • W jaki sposób zaangażowanie w rozwój wspólnoty lokalnej przekłada się na rozwój firmy?
  • Jak mierzyć wpływ i skuteczność działań społecznych?
  • Warsztat dla uczestników pt. Dopasowanie programów społecznych do profilu działalności przedsiębiorstwa
  • Prezentacja regionalnej platformy współpracy międzysektorowej – www.PartnerstwaLokalne.pl

Konferencja ma charakter zamknięty. Zgłoszenia należy przesyłać do 22.09.2015 bezpośrednio na adres:
marta@csrprofit.com lub za pomocą formularza internetowego.

Konferencja stanowi podsumowanie projektu wspierającego rozwój współpracy partnerskiej Biznes – NGO w wymiarze lokalnym, którego pomysłodawcą i realizatorem jest zielonogórska Fundacja CSR Profit. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat medialny nad konferencją obejmują: CR Navigator, Regionalny Portal Gospodarczy BiznesLubuski.pl, portal PartnerstwaLokalne.pl.