sie 26 2010

Konferencja MEETING THE STANDARD – The Post-GFC World of Responsible Business Practice

Lokalizacja: Świat,

19 lutego 2010 r. w Melbourne w Australii odbędzie się czwarta doroczna konferencja „MEETING THE STANDARD – The Post-GFC World of Responsible Business Practice” organizowana przez Australian Centre for Corporate Social Responsibility

W 2010 r. International Organization for Standarization (ISO) wyda nowy standard dotyczący społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Na konferencji zostaną poruszone następujące tematy:

  • jakie kwestie i praktyki zostaną zwarte w nowym ISO?
  • jak nowy ISO odniesie się do już istniejących standardów ISO i innych instrumentów CSR, jak GRI i UN Global Compact?
  • jakie efekty niesie za sobą nowy standard dla interesariuszy i środowiska?