maj 11 2007

Konferencja „Kobieta Pracująca…” na (nie)przyjaznym rynku pracy

Lokalizacja: Polska,

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Kobieta Pracująca…” na (nie)przyjaznym rynku pracy.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia w warszawskim teatrze Bajka, przy ul. Marszałkowskiej 138.

Konferencja ta stanowi podsumowanie projektu System Aktywizacji Zawodowej Kobiet – „Kobieta Pracująca…”

Prelegenci:

  • Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Pani Katarzyna Świeżawska-Ambroziak, koordynator projektu, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
  • Pani Anna Kulpa–Ogdowska, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH
  • Pani Marta Cichowicz-Major, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji,  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • dr Grażyna Spytek-Bandurska, PKPP Lewiatan, Instytut Polityki Społecznej UW
  • Pani Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • dr hab. Wiesława Kozek, prof. UW i Julia Kubisa, Instytut Socjologii UW
  • dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, prof. SGH, Katedra Socjologii SGH
  • dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
  • dr Magdalena Ślusarczyk, Instytut Socjologii UJ

Całość rozpocznie się o godzinie 10:00 i trwać będzie do godziny 16:00. (Od 9:15 rejestracja uczestników)

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy  o wypełnienie i odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie.

Formularz można odesłać faksem na numer: 024 355 77 01 lub pocztą elektroniczną na adres: a.gierowska@asm-poland.com.pl

Wszelkich informacji udziela:
Pani Aneta Gierowska tel. 024 355 77 31