paź 06 2008

Konferencja klimatyczna w Sejmie

Lokalizacja: Polska,

21 października br. w gmachu Sejmu (sala 106) w godz. 9:00 – 14:00 odbędzie się konferencja pt. Wyzwania polityki klimatyczne.

Celem konferencji jest skupienie się na długofalowych problemach związanych z polityką klimatyczną, tak w kontekście globalnym, jak i krajowym, a także przeprowadzenie debaty poświęconej przygotowaniom do konferencji COP 14 w Poznaniu.

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Biurem Analiz Sejmowych i Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Sesja I: Konferencja COP14 w Poznaniu jako etap kształtowania nowego światowego porozumienia w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu
Godz. 9:00 Powitanie gości, otwarcie konferencji (pos. Marek Kuchciński; przewodniczący sejmowej Komisji OŚZNiL)
Godz. 9.05 – 9.20 Realizacja Konwencji Klimatycznej i protokołu z Kioto – fakty i mity (prof. J. Szyszko; Komisja OŚZNiL)
Godz. 9.20 – 9.40 Scenariusze zmian klimatu i ich prawdopodobieństwa w świetle najnowszych badań naukowych (prof. Z. Kundzewicz; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Godz. 9.40 – 10.00 Czego oczekujemy od konferencji w Poznaniu? Przegląd istotnych problemów w negocjacjach klimatycznych (prof. M. Sadowski; Instytut Ochrony Środowiska)
Godz. 10.00 – 11.00 Dyskusja
Godz. 11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
Sesja II:  Polskie działania na rzecz ochrony klimatu w świetle polityki UE
Godz. 11.30 – 11.50 Nowe rozwiązania w krajowym prawie i polityce klimatycznej (przedstawiciel Ministerstwa Środowiska)
Godz. 11.50 – 12.10 Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny – perspektywa z Brukseli (B. Sonik, Parlament Europejski; do potwierdzenia)
Godz. 12.10 – 12.30 Czy Polska może prowadzić aktywną politykę klimatyczną? (dr A. Kassenberg; Instytut na rzecz Ekorozwoju)
Godz. 12.30 – 12.45 Propozycje instytucjonalnych rozwiązań w dziedzinie kompleksowych badań nad zmianami klimatu (prof. F. Piontek)
Godz. 12.45 – 13.45 Dyskusja
Godz. 13.45 – 14.00 Podsumowanie dyskusji i wnioski z konferencji