paź 24 2014

Konferencja „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów”

Lokalizacja: Polska,

 
Znamy plan konferencji „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów”

24 października br. w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów” poświęcona praktycznym aspektom innowacji społecznych (projektowanie, realizacja, upowszechnianie). 
Program konferencji
10:00-10:30    Rejestracja uczestników i wybór grupy warsztatowej
10:30-10:45 Otwarcie konferencji i wystąpienie przedstawicieli ministerstw  patronujących konferencji 
10:45-12:15     Panel dyskusyjny: Informacje, wiedza i dyfuzja efektów filary innowacji społecznych
Problemy do dyskusji:
1. Informacja i wiedza – super mózg czy czarne dziury…?
2. Dyfuzja innowacji – finał procesu czy never ending story?
Moderator: prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
Paneliści:
 • dr Alicja Adamczak – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
 • prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – Uniwersytet Wrocławski
 • Joanna Makocka – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Monika Rozkosz-Deichmann – Fundacja Sedeka
 • Agata Stafiej- Bartosik – Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego
 • Piotr Stańczak – Europejskie Centrum Konsumenckie ECC-Net
12:15-12:35    Case study 
12:35-12:50    Prezentacja Programu Ramowego HORYZONT 2020 ze szczególnym uwzględnieniem innowacji społecznych: Małgorzata Krótki – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
12:50-13:15    Pytania, dyskusja
13:15-14:00     Lunch
14:00-15:45     Warsztaty w grupach pn. Projektowanie procesu innowacji społecznych:


1. Innowacje społeczne w administracji publicznej. 
 Prowadzący:

 • Jacqueline Kacprzak – Ministerstwo Gospodarki
 • Paulina Kaczmarek – PwC Polska

     2. Wirtualna Warszawa-światowa innowacja. Prowadzący:

 • Tomasz Pactwa – Urząd m.st. Warszawy
 • Monika Muszyńska – Urząd m.st. Warszawy

     3. Innowacje społeczne w dużym biznesie. Prowadzący:

 • Krzysztof Kaczmar – Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
 • Marta Karwacka – GoodBrand & Company

     4. Innowacje społeczne w małym biznesie. Prowadzący:

 • dr Piotr Kaczmarek-Kurczak – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Karolina Dąbrowska – Akademia Leona Koźmińskiego

  5. Aktywność innowacyjna organizacji non profit. Prowadzący:

 • Jan Mencwel – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Maciej Pilaszek –  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

   6. Ludzie młodzi kreatorami innowacji społecznych. Prowadzący:

 • Adam Kądziela, Forum Młodych Lewiatan
 • Łukasz Makuch, The SUSTAINERS

   7. Solidarność międzypokoleniowa a innowacje społeczne. Prowadzący:

 • Sławomir Łais – OSI CompuTrain
 • Mirosław Maszybrocki – AMICUS Fundacja Wsparcia

   8. Społeczność lokalna uczestnikiem zmian lokalnych. Prowadzący:

 • Joanna Augustowska – GOPS w Słupnie
 • Maciej Szczepańczyk, Politechnika Łódzka/Fundacja Inkubator

   9. Społeczno-gospodarcze inicjatywy lokalne. Prowadzący:

 • Anetta Jaworska-Rutkowska – Jeronimo Martins Polska S.A,
 • Paweł Niziński – GoodBrand & Company

   10. Antykonsumpcjonizm jako obszar innowacji społecznych. Prowadzący:

 • prof. dr hab. Czesław Bywalec – Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
 • prof. dr hab. Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego
15:45-16:00 Podsumowanie wyników prac w zakresie projektowania innowacji społecznych i zakończenie konferencji
Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a partnerem merytorycznym – firma GoodBrand & Company.