cze 03 2013

Konferencja: II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Lokalizacja: Polska,

3 czerwca br. w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich”, organizowana przez  Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W wydarzeniu weźmie udział Marcin Grzybek, Koordynator Projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W spotkaniu wezmą udział eksperci europejscy, krajowi i regionalni. Program spotkania podzielono na trzy bloki tematyczne.

CSR w prawie, dedykowany w szczególności ustawodawstwu unijnemu oraz międzynarodowym dyrektywom i standardom implementacji. W czasie spotkania głos zabiorą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Światowej Organizacji Pracy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego.

Kolejna część spotkania poświęcona będzie rozwiązaniom regionalnym dotyczącym CSR prezentowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Radę do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Przedstawicielstwo Kraju Basków w Brukseli.

Konferencję zakończą prezentacje dotyczące praktycznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Głos zabiorą reprezentanci Europejskiej Koalicji na rzecz Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Przedsiębiorstw (ECCJ), Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu nawiązuje do pierwszych obrad, które miały miejsce w dniu 21.06.2012 r. w Brukseli. Podczas spotkania wywiązała się żywa dyskusja, prowadząca do usystematyzowania wiedzy nt. obowiązujących regulacji prawnych i popularyzacji regionalnych inicjatyw oraz obrazująca dalsze perspektywy rozwoju idei CSR, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i legislacyjnym. Nawiązane kontakty zapoczątkowały długofalową współpracę pomiędzy Radą do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz europejskimi regionami i instytucjami, które promują i wdrażają zasady CSR. Szczegóły wystąpień dostępne są w raporcie przygotowanym przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

Źródło: materiały organizatora