mar 21 2018

Konferencja „GOZ w miastach”

Lokalizacja: Polska,

Miasto Legionowo i Fundacja WWF Polska zaprasza do udziału w konferencji na temat gospodarki obiegu zamkniętego w miastach.

Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja, o której robi się głośno. Pojawia się w prawodawstwie krajowym i unijnym, w budżecie unijnym i krajowym rezerwowane są środki na ten cel.

Oznacza odejście od liniowego modelu gospodarki weź – użyj – wyrzuć, każe patrzeć na opady jak na zasoby. To nie tylko prawidłowe gospodarowanie odpadami, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i odpowiednia gospodarka ściekowa. To całkowita zmiana myślenia o zasobach, produktach, usługach.

Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego? Co to znaczy miasto cyrkularne?
Jak wdrażać tę ideę w polskich miastach? Gospodarka obiegu zamkniętego to konieczność kosztownych inwestycji czy szansa na nowe miejsca pracy i rozwój gmin? Czy to tylko kolejna moda czy zmiana, która musi się dokonać? Czy warto być pionierem zmian czy poczekać aż inni zmienią się i próbować dotrzymać im kroku? Wspólnie z ekspertami organizatorzy poszukają odpowiedzi na te pytania.

Więcej >> https://www.wwf.pl/konferencja-na-temat-gospodarki-obiegu-zamknietego-w-miastach