kwi 19 2016

Konferencja: GEQ – Równość płci i jakość życia

Lokalizacja: Polska,

Czy równość płci w życiu rodzinnym, w szkole, na rynku pracy wpływa na nasze zdrowie, poczucie szczęścia i satysfakcję z życia? Jaką rolę odgrywa równość płci w budowaniu egalitarnego społeczeństwa? W jaki sposób kształtować polityki publiczne, aby promować rozwój równego i sprawiedliwego społeczeństwa?

Instytut Socjologii UJ zaprasza do wspólnej dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów dotyczących równości płci i jakości życia podczas konferencji Równość płci i jakość życia – Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych w roku 2015 na reprezentacyjnej próbie Polek i Polaków dotyczące wpływu równości płci w różnych obszarach życia na satysfakcję z życia i zdrowie. W drugiej części konferencji eksperci skomentują wyniki badań pod kątem polityk publicznych odnoszących się do równości płci.

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 7 kwietnia 2016 poprzez e-mail na adres: geq@uj.edu.pl. W tytule e-maila proszę wpisać „Konferencja GEQ”, a w jego treści swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, afiliacja).