sie 25 2010

Konferencja „Fundacje korporacyjne – nowy trend w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu?”

Lokalizacja: Polska,

W dniu 29 lutego 2008 roku w godzinach 11.00 – 15.00 w siedzibie Fundacji Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w Warszawie (Sala Konferencyjna im. Jerzego Turowicza) odbędzie się, zorganizowana przez Forum Darczyńców, konferencja, na której przedstawione zostaną wyniki pierwszego w Polsce badania fundacji korporacyjnych.

Podczas konferencji „Fundacje korporacyjne – nowy trend w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu?” przedstawione zostaną wyniki pierwszego w Polsce badania fundacji korporacyjnych. Badanie, przeprowadzone na zlecenie Forum Darczyńców, jest częścią regionalnego projektu CEENERGI (Central and Eastern European Network for Responsible Giving), którego celem jest promocja społecznego zaangażowania biznesu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Gość specjalny konferencji, Beatrice de Durfort z Francuskiego Forum Fundacji, przedstawi rynek fundacji korporacyjnych we Francji. W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji korporacyjnych oraz firm prowadzących działania społeczne, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie: Czy działalność fundacji korporacyjnych jest narzędziem budowy wizerunku firm czy przejawem autentycznego zaangażowania społecznego biznesu? Podczas dyskusji goście poruszą następujące zagadnienia: polskie fundacje firm na tle trendów światowych, fundacje korporacyjne vis a vis inne instytucje grantodawcze a NGO, a także plusy i minusy oraz dylematy związane z prowadzeniem działań społecznych bezpośrednio przez firmę i przez fundację. Na konferencji omówione zostaną także wyniki zorganizowanego przez Forum konkursu Liderzy Filantropii 2007.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji (wstęp bezpłatny).