paź 18 2017

Konferencja „Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość”

Lokalizacja: Polska,

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji poświęconej problematyce etyki biznesu, która odbędzie się 18 października 2017 r., godz. 9:30 – 15:00 w Sali im. G.Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4).

Kwestia etyki biznesu jest obecnie jednym z kluczowych elementów pozwalających na osiągnięcie sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Przestrzeganie zasad etycznych dotyczy nie tylko pracodawcy, ale również pracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy.

Konferencja „Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość”  stanowić będzie doskonałą okazję do dyskusji nad obecnym stanem etyki w biznesie, ale też nad przyszłymi etycznymi wyzwaniami. Omówiona zostanie również rola organizacji branżowych w wyznaczaniu i egzekwowaniu etycznych postaw przedsiębiorstw.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z rezultatami prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej  w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. Do udziału w konferencji organizatory zapraszają przedstawicieli biznesu i ekspertów, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie bądź rozwój kultury etycznej, zarządzających organizacjami branżowymi oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem etyki w biznesie

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny najpóźniej do dnia 12 października 2017 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.