mar 24 2010

Konferencja: Emisje gazów cieplarnianych – regulacje prawne, perspektywy, rozwiązania

Lokalizacja: Polska,

W dniach 26-29 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Emisje gazów cieplarnianych – regulacje prawne, perspektywy, rozwiązania”.

W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Komisji Europejskiej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska, Politechniki Warszawskiej oraz kancelarii prawnych i firm doradczych.

Dzień specjalny:
SO2 i NOx – 26 kwietnia 2010

Dzień specjalny:
SYMULACJA AUKCJI – 29 kwietnia 2010

Kluczowe tematy spotkania:

  • Skutki zmian legislacyjnych – nowa ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (17 lipca 2009 r.)
  • Efekt negocjacji klimatycznych w Kopenhadze – konsekwencje dla firm
  • Benchmarki – metodologia przydziału uprawnień dla sektorów uprawnionych do przejściowego otrzymywania bezpłatnych uprawnień w europejskim systemie handlu po 2012r.
  • Płynność nowego rynku w obliczu rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w systemie handlu (lotnictwo, nowe sektory, gaz) –prognozy analityków
  • Przygotowania do wdrożenia aukcjoningu w Polsce i Europie
  • Symulacja aukcji przewidywanej jako główna metoda przydziału uprawnień do emisji
  • Bezpieczeństwo transakcji handlu uprawnieniami do emisji
  • CO2 a bezpieczeństwo energetyczne
  • Problem metodologii monitorowania. Jak zapewnić rzetelność pomiarów?
  • Pilotażowa instalacja zeroemisyjnego kompleksu energokarbochemicznego CCS w ramach projektu flagowego UE

Instalacje w systemie EU ETS będą otrzymywały coraz mniej uprawnień, mniej niż będą potrzebowały. Jednocześnie nieunikniony jest wzrost cen uprawnień do emisji, co będzie przekładało się na konieczność poszukiwania tańszych opcji wypełnienia zobowiązań. Odpowiednia analiza i planowanie działań będzie skutkowało dywersyfikacją strategii radzenia sobie z niedoborem uprawnień. Podczas konferencji: „Emisje gazów cieplarnianych. Regulacje prawne, perspektywy, rozwiązania”, eksperci i praktycy zaprezentują Państwu możliwości pozyskania tańszych jednostek ERU i CER z rynku wtórnego jak również bezpośrednio z projektów poprzez fundusze lub własne inwestycje w projekty CDM, JI.

Największą niepewność budzi sposób rozdziału nowych limitów emisyjnych pomiędzy poszczególne kraje. Benchmarki są tylko jedną z istniejących metodologii przydziału uprawnień. Ekspert z Komisji Europejskiej przedstawi Państwu zasady przejściowego przyznawania bezpłatnych przydziałów uprawnień po roku 2012r. Główną metodą przydziału będzie aukcjoning. W kolejnych latach coraz więcej uprawnień będzie przydzielanych w drodze aukcji a coraz mniej, proporcjonalnie, za darmo, w oparciu o benchmarki. Podczas konferencji specjaliści i praktycy zaprezentują Państwu stan przygotowań do wdrożenia aukcji EUA w III okresie rozliczeniowym oraz przedstawią symulację aukcji, co pozwoli Państwu przygotować się na konieczność dostosowania do sytuacji.