lis 22 2017

Konferencja „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich”

Lokalizacja: Polska,

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, partner projektu RURAL DEAR AGENDA, zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich”. Konferencja odbędzie się 22 listopada w godz. 10-15 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98.

Projekt RURAL DEAR AGENDA, trwający od niemal 3 lat miał na celu promowanie idei edukacji o Zrównoważonym Rozwoju i znaczeniu MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU wśród mieszkańców wsi i miasteczek, w których to miejscach edukacja ta wydaje się mniej obecna niż w dużych miastach. Projekt zapoczątkowały szeroko zakrojone badania, przeprowadzone w 6 krajach partnerskich (Bułgarii, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Malcie, Polsce i Włoszech) na temat wiedzy, czym jest zrównoważony rozwój. Badano poziom wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju jako takiego w różnych grupach społecznych, jak również świadomość, w jaki sposób każdy z nas może pomagać wprowadzać tę idę w życie, pamiętając o ekologii, równości płci, wyznania i narodowości, poszanowania dla poszczególnych kultur i tradycji. Wyniki tych badań, wsparte spotkaniami grup fokusowych i badań Delfi, były bazą do opracowania rodzaju Road Map – rekomendacji, wytycznych, pomysłów, w jaki sposób prowadzić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich i nie tylko, jakie strategie i metody wydają się najbardziej skuteczne, aby nasz świat mógł rozwijać się w bardziej przemyślany/przewidywalny/rozsądny sposób.

Do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli władz lokalnych województwa łódzkiego, kadrę naukową i dydaktyczną łódzkich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauczycieli i trenerów zajmujący się szeroko pojętą edukacją obywatelską. Międzynarodowy charakter konferencji zapewnią osoby pracujące w projekcie RURAL DEAR AGENDA z pięciu, obok Polski, krajów partnerskich – Hiszpanii, Włoch, Cypru, Malty i Bułgarii.

Data: 22 listopada 2017 r. , godz. 10.00-15.00
Miejsce: siedziba Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, koszty podróży pokrywa uczestnik.

Źródło: Informacja prasowa.