sty 28 2009

Konferencja dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski

Lokalizacja: Polska,

Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zaprasza na kolejną z cyklu konferencji dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski pt. „Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce i jego wpływ na krajowy sektor energetyczny”, która odbędzie się w dniu 09 lutego br. w Warszawie

Wśród prelegentów swoją obecność potwierdzili między innymi:

  • Pan Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,
  • Pan Michał Korolec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
  • Pan prof. Krzysztof Żmijewski – Koordynator Green Effort Group,
  • Pan Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Pan dr Mariusz Swora – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • Pan Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji stałej ds. Energetyki

     

Termin: 09.02.2009

Miejsce: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa

Patronat: Gazeta Prawna

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy przesłać do sekretariatu konferencji najpóźniej do 05 lutego 2009 roku na adres: konferencja@esis.org.pl tel. (022) 393 51 40.