paź 22 2008

Konferencja „Czy profesjonalizacja zabija Trzeci Sektor?”

Lokalizacja: Polska,

Dnia 28 października 2008 roku  w Auli Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24  w Krakowie odbędzie się konferencja pt. Czy profesjonalizacja zabija Trzeci Sektor?, inaugurująca projekt szkoleniowy Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego „Akademia Trzeciego Sektora”. Mecenasem tego przedsięwzięcia jest Fortis Bank Polska SA. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.wolontariat.info.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 października 2008 roku.

„Akademia Trzeciego Sektora” jest projektem mającym na celu podniesienie  kwalifikacji osób pracujących lub zamierzających działać na rzecz trzeciego sektora. W okresie od listopada  2008  do maja 2009 zostanie przeprowadzony cykl szkoleń gdzie Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszkoli 100 pracowników i wolontariuszy. Osoby te będą miały okazję uczestniczyć w wybranym kursie z zakresu pozyskiwania funduszy, zagadnień prawno – formalnych i finansowych, budowania wizerunku organizacji oraz budowanie relacji z innymi sektorami i zarządzanie programami organizacji.

Uczestnictwo w Akademii Trzeciego Sektora stwarza możliwość wzięcia udziału w konkursie grantowym Fortis Foundation Polska uruchomionym specjalnie dla bezpośrednich beneficjentów Akademii. Zadanie konkursowe dotyczyć będzie opracowania projektu społecznego z zakresu działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób starszych. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony grantem w wysokości 20 000 PLN z przeznaczeniem na realizacje projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w Akademii Trzeciego Sektora,  informacje na temat projektu znaleźć też można na stronach Małopolskiego Centrum Wolontariatu pod adresem www.wolontariat.info.pl  Udział w szkoleniach oraz w konferencji jest bezpłatny.