wrz 20 2010

Konferencja CSR w energetyce

Lokalizacja: Polska,

27 września w Warszawie odbędzie się konferencja „CSR w energetyce” organizowana przez Grupę PTWP we współpracy z firmą Deloitte.

Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, przy współpracy z firmą Deloitte, 27 września 2010 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie organizuje konferencję „CSR w energetyce”, podczas której zaprezentowany zostanie raport z badania „Polski sektor energetyczny w świetle międzynarodowych standardów CSR”.

Konferencja dotyczyć będzie zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu w branży elektro-energetycznej. Podczas debaty z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw energetycznych omówione zostaną przykłady najlepszych praktyk CSR. Dyskusja będzie dotyczyć również obecności firm branży elektroenergetycznej na giełdzie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcielibyśmy poznać spojrzenie ministerstw na ten problem.

Badanie „Polski sektor energetyczny w świetle międzynarodowych standardów CSR” ma na celu zdiagnozowanie stanu świadomości i praktycznej realizacji polityki CSR w firmach z sektora elektroenergetycznego oraz ciepłowniczego. Efektem badania będzie stworzenie całościowego, a jednocześnie wielowątkowego obrazu sektora, który:

  • dostarczy ogólnej perspektywy wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć jak bardzo odpowiedzialny społecznie i środowiskowo jest polski sektor energetyczny,
  • porówna stan rozwiązań CSR w Polsce do międzynarodowych wymogów dla sektora energetycznego,
  • umożliwi każdej firmie ocenę jej mocnych i słabych stron w stosunku do średniej oraz w zestawieniu z najlepszymi,
  • dostarczy rekomendacji, jakie działania firmy z branży elektroenergetycznej muszą podjąć w bliższej i dalszej perspektywie w celu pełniejszej realizacji międzynarodowych standardów.

Metodologia badania została oparta na dokumencie: Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Supplement. Badanie zostało zainicjowane w maju, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień tego roku. Zakończeniu badania towarzyszyć będzie publikacja raportu na łamach Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, jak również jego prezentacja podczas niniejszej konferencji, w dniu 27 września 2010 r.