gru 07 2016

Konferencja: Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech

Lokalizacja: Polska,

Konferencja odbędzie się 7 grudnia br. o godzinie 11.00 w sali Rudniewa, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy ulicy Plac Defilad 1.

Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z kluczowych zadań samorządów. Jednostki terytorialne stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z obniżaniem emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Wśród nich można wymienić konieczność kompleksowego, długoterminowego planowania oraz pozyskiwania środków zewnętrznych i angażowania partnerów na potrzeby realizacji poszczególnych zadań.

W związku z tym Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki postanowił zorganizować konferencję mającą na celu wzmocnienie potencjału samorządów w zakresie budowy gospodarki niskoemisyjnej oraz pokazanie możliwości, jakie niesie ze sobą wymiana informacji i doświadczeń.

Jednym z prelegentów będzie Arne Riedel z Ecologic Institute z Berlina, współautor badania na temat działań niskoemisyjnych prowadzonych w wybranych miastach niemieckich.

Do udziału w charakterze panelistów zostali też zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, władz lokalnych, organizacji samorządowych i pozarządowych oraz świata nauki.

Zgłoszenia poprzez formularz online do dnia 30 listopada 2016 r