lut 27 2013

Konferencja: Biznes Społecznie Odpowiedzialny w kontekście dialogu MŚP i NGO

Lokalizacja: Polska,

27 lutego br. w Płocku odbędzie się konferencja „Biznes Społecznie Odpowiedzialny w kontekście dialogu MŚP i NGO”. Parnerem konferencji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Termin: 27 lutego 2013, godz. 9.30-15.00

Miejsce: „Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne” Hotel Herman ****, 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 30

Zapisy: udział w seminarium jest bezpłatny, termin zgłoszeń upływa w dn. 25 lutego 2013 r. Dokumenty uczestnictwa do pobrania tutaj

Wydaje się, że znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest dziś domeną korporacji i dużych firm. Małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa rzadziej wprowadzają strategię CSR, albo stosują tzw. ‘nieuświadomiony CSR’. Tymczasem koncepcja CSR może być także istotnym strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności firm sektora MŚP. Celem spotkania w Płocku jest zwiększenie świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ma również na celu promocję przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych (w tym w działaniach samorządów) oraz ma zachęcać do wdrażania idei CSR przez realizację projektów przez MŚP, a także umożliwić wymianę poglądów z sektorem organizacji pozarządowych (NGO), które są naturalnym partnerem w przedsięwzięciach społecznie użytecznych.

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.20 – Wprowadzenie do tematu

10.20-11.00 – „Global Compact a CSR w Polsce”, Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura Projektowego  UNDP w Polsce

11.00-11.30 – „Karta Różnorodności” Marcin Grzybek, Koordynator Projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11.30-12.00 – „Współpraca pomiędzy biznesem i organizacjami pozarządowymi- perspektywa III sektora” [do potwierdzenia]

12.00-12.30 – Przerwa kawowa

12.30-13.00 – „Francuskie przykłady sukcesu”, Ewa Sufin-Jacquemart, Prezes Zarządu „Respons”

13.00-14.00 – „Płockie dobre przykłady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i biznesem”, Iwona Tandecka, Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

14.00-14.30 – „Indeks wiarygodności organizacji pozarządowych jako wzmocnienie dla CSR”, dr Krzysztof Buczkowski, Prezes Zarządu CIFAL Płock

14.30-15.00 – Zakończenie, Certyfikat uczestnictwa

Więcej szczegółów na stronie www.cifal.pl; telefonicznie: 24 366 33 10 lub e-mailowo: mtrojanowska@cifal.pl.