wrz 15 2015

Konferencja „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność”

Lokalizacja: Polska,

15 września 2015 r., w godz. 9:30-15:00 Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów organizuje w siedzibie MG w Sali „Pod Kopułą” konferencję pt. „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność.”

Głównym celem konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), stworzenie platformy wymiany wiedzy i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów oraz zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Podczas konferencji przyjrzymy się z jednej strony wyzwaniom stojącym przed Polską w najbliższych latach w powiązaniu z najnowszymi trendami społeczno-gospodarczymi, z drugiej zaś roli społecznej odpowiedzialności biznesu jako odpowiedzi na te wyzwania, a także korzyściom wynikającym z wdrażania zasad CSR  wśród różnych społeczności.

Wstęp otwarty, rejestracja poprzez formularz na stronie www.