lut 13 2009

Konferencja „Auction Floor”

Lokalizacja: Świat,

13 marca br. w Brukseli odbędzie się pierwsza konferencja ekologiczna „Auction Floor” organizowana przez EuropeAid – Dyrekcję Generalną w Komisji Europejskiej odpowiedzialną za organizację zagranicznych programów pomocowych.

Celem konferencji jest zbudowanie efektywnego i szerokiego partnerstwa na rzecz projektów ekologicznych w krajach rozwijających się. Partnerstwo objęłoby organizacje pozarządowe i ośrodki badawcze oraz szeroką grupę potencjalnych ofiarodawców – władze lokalne, państwa członkowskie UE jak również sektor prywatny.