lut 23 2011

Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Lokalizacja: Polska,

28 lutego w Warszawie odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” organizowane przez Pracodawców RP i PwC.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz Podręcznik do jego wdrażania. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób będzie przebiegała weryfikacja przestrzegania poszczególnych zasad Kodeksu w Państwa firmach.

Termin: 28.02.2011 r. godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: ul. Brukselska 7, Warszawa

PROGRAM SPOTKANIA

Główne cele spotkania:

  • Zaproszenie do udziału w projekcie
  • Omówienie zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu
  • Omówienie zasad i procesu weryfikacji przestrzegania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu
  • Konsultacje podręcznika do wdrażania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu

Plan spotkania:

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu:
o Proces tworzenia Kodeksu
o Poszczególne zasady i zawarte w nich kwestie
o Międzynarodowe standardy i wskaźniki ujęte w Kodeksie
o Korzyści ze stosowania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu

Podręcznik do wdrażania Kodeksu:
o Omówienie struktury podręcznika i celu jego stworzenia
o Omówienie podstaw dla części ogólnej i części branżowych podręcznika
o Konsultacje podręcznika, z odniesieniem do istotności uwzględnionych kwestii, proponowanych działao i mierników, przykładów dobrych praktyk

Proces weryfikacji

o Przebieg procesu weryfikacji

o Zasady weryfikowania przestrzegania poszczególnych zasad

Pytania i dyskusja

Podsumowanie i zakooczenie spotkania