sie 20 2010

Kanon Etyczny PKPP

Lokalizacja: Polska,

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyjęła Kanon Etyczny Przedsiębiorców. Dokument ma być wyrazem dojrzałej postawy biznesu skupionego wokół PKPP Lewiatan i zachętą dla przedsiębiorców do rozwijania i doprecyzowania własnych kodeksów etycznych.Nasze firmy, duże, średnie i małe, funkcjonują w społeczeństwie, w którym ponad połowa obywateli uważa, że przedsiębiorca prywatny raczej nie przestrzega prawa, a prawie połowa, że jest wręcz nieuczciwy. Pojęcia takie jak kapitalizm, prywatna własność, zysk, bogactwo, nadal wywołują negatywne skojarzenia – stwierdza komunikacie do prasy PKPP Lewiatan –
Postanawiamy to zmienić! W przeciwnym razie ważkie idee rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego naszej ojczyzny napotkają opór, a wypaczony obraz przedsiębiorców będzie jedną z najistotniejszych tego przyczyn.

Dlatego też PKPP Lewiatan, przy współpracy z Centrum Etyki Biznesu, opracowała Kanon Etyczny Przedsiębiorców będący deklaracją wartości, jakie członkowie PKPP Lewiatan chcą realizować w biznesie. Przyjęcie tych wartości i konsekwentne postępowanie zgodnie z nimi będzie przykładem dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce – twierdzą sygnatariusze Kanonu.

Dokument ma być zachętą dla firm członkowskich PKPP Lewiatan oraz związków branżowych do przyjmowania Kodeksów Dobrych Praktyk lub Kodeksów Etycznych, stanowiących rozwinięcie i doprecyzowanie Kanonu. PKPP Lewiatan będzie ogniskowała te działania, ale tylko wspólnie możemy zbudować coś realnego, wartościowego – deklaruje Konfederacja.