lut 16 2021

Jak wdrażać wytyczne TCFD w praktyce – identyfikacja i ocena ryzyk zmian klimatu

Lokalizacja: On-line,

Już ponad 1500 organizacji popiera zalecenia TCFD, co stanowi wzrost o ponad 85% w porównaniu z raportem za 2019 r. Czas teraz przenieść dyskusję z tego, czy wdrażać zalecenia, do tego, jak to robić. I temu właśnie tematowi poświęcony będzie webinar, który poprowadzi Tomasz Gasiński, Dyrektor w zespole Sustainability Consulting. Bezpłatne seminarium online odbedzie się 16 lutego 2021 r. w godz. 10:00 – 11:00.

W trakcie webinaru omówione zostaną kwestie takie jak:

  • zasady zarządzania ryzykiem w firmie (m.in. kiedy możliwa jest ocena ryzyka, jak wyznaczać właściciela ryzyka i określać apetyt na to ryzyko)
  • w jakich obszarach warto definiować ryzyka klimatyczne i jaki jest ich wpływ na wycenę pozostałych kluczowych ryzyk (m.in. na ryzyko realizacji celów strategicznych, ryzyko dla kluczowych produktów, usług, projektów i procesów czy ryzyko reputacyjne)
  • metody oceny ryzyka (jakościowe i scenariuszowe)

Organizatorzy podkreślają, że uczestnicy webinaru dzięki wiedzy przedstawionej podczas spotkania będą w stanie określić kluczowe obszary działalności, które powinny być objęte identyfikacją i oceną wpływu ryzyk klimatycznych na biznes, ponadto będą również w stanie określić metodę identyfikacji i oceny ryzyk stosowaną do oceny ryzyk w poszczególnych obszarach. Webinar będzie również okazją do zdobycia wiedzy na temat kompetencji i zasobów potrzebnych do przeprowadzenia dobrej identyfikacji i oceny ryzyk, wpisującej się w wypełnienie wytycznych TCFD oraz ujawnianie wyników oceny ryzyk klimatycznych

Do kogo adresowany jest webinar?

  • do osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
  • do przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
  • do osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • do dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
  • do wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji znajdują się tutaj >>