paź 01 2019

Jak rozmawiać o środowisku w kontekście CSR? – śniadanie Harvard Business Review

Lokalizacja: Polska,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Strategia zrównoważonego rozwoju zakłada między innymi szacunek dla środowiska naturalnego i dbałość o rozwiązania ekologiczne. Na przeszkodzie ich tworzeniu stoi jednak często brak wiedzy oraz chęci do rozmów między firmami, a organizacjami proekologicznymi. Tymczasem zużywając mniej surowców i energii możemy dbać jednocześnie o aspekt ekologiczny i ekonomiczny przedsięwzięcia. Warto więc pracować nad opcjami akceptowalnymi dla wszystkich.

Organizatorem spotkania jest Harvard Business Review Polska oraz ICAN Institute, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu partnerem merytorycznym.

Udział bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji: sniadanie.hbrp.pl/csr/

Agenda wydarzenia

09.00 – 09.30   Rejestracja uczestników

09.30 – 09.45   Otwarcie wydarzenia

09.45 – 10.05   Wolontariat – czy warto angażować innych?
Marzena Atkielska, prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska im. I. J. Paderewskiego

10.05 – 10.25   Together Toward Zero – jak Grupa Carlsberg realizuje cele zrównoważonego rozwoju ONZ
Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych i CSR

10.25 – 10.40   Przerwa kawowa

10.40 – 11.00   Tytuł prezentacji zostanie ogłoszony wkrótce

11.00 – 11.20   W jaki sposób Lyreco wpisuje się w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) 2030
Robert Daniluk, Lyreco

10:40 – 11:00   Strategia biznesowa, a zrównoważony rozwój
Łukasz Ludwisiak, Lafarge

11.20 – 12.00   Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów

Zakończenie śniadania planowane jest ok. godziny 12:00-12:30

Partnerami spotkania są m.in. partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Lafarge w Polsce, Lyreco, PKN Orlen, Fundacja Santander Bank Polska.

Źródło: www.sniadanie.hbrp.pl/csr/