kwi 04 2011

IV spotkanie Koalicji Global Compact ds. Ekonomii Społecznej

Lokalizacja: Polska,

15 kwietnia w Łodzi odbędzie się IV spotkanie Koalicji Global Compact ds. Ekonomii Społecznej.

Termin: 15 kwietnia 2011 r., godz. 14:00-16:30

Miejsce: Łódź, ul.  Tymienieckiego 5 (Księży Młyn, obiekt Bielnik Kopischa)

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact zapraszają na IV spotkanie Koalicji Global Compact ds. Ekonomii Społecznej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz wszystkich zainteresowanych.

Podczas IV spotkania Koalicji przedstawiony zostanie projekt „Wspieraj tych, których nikt nie wspiera” – Hostel Nota Bene – miejsce pracy i wsparcia dla dorosłych wychowanków placówek socjoterapeutycznych; podsumowany zostanie Festiwal Cohabitat Gathering – czyli metody wykorzystania budownictwa naturalnego i permakultury do tworzenia warunków na godne życie; zaprezentowany zostanie także katalog produktów i usług ekonomii społecznej.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie pozwoli na znalezienie odpowiedzi, w jaki sposób połączyć ekonomię społeczną z wyzwaniami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

„Innowacyjni przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorcy społeczni, prywatni, czy odpowiedzialni społecznie, to tacy, którzy zajmują się poszukiwaniem etycznie i ekonomicznie uzasadnionych, efektywnych finansowo, dróg zaspokajania różnorodnych potrzeb społecznych. Partnerski model współpracy stwarza szanse rozwoju dla wszystkich.” – fragment regionalnego raportu UNDP pt. „Business solution to poverty”.