gru 04 2008

IV Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2008 – Zintegrowana Energia Europy

Lokalizacja: Polska,

9 grudnia 2008 r. w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2008, której celem jest odzwierciedlenie nurtu dyskusji toczącej się w Unii Europejskiej na poziomie ekspertów najważniejszych sektorów gospodarczych, dotyczącej kształtu europejskiego rynku energii, Pakietu Energetyczno – Klimatycznego i ich wpływu na pozostałe sektory oraz na środowisko.

Poruszana problematyka, oscylując na styku obszarów ekologia – energetyka – ekonomia, uwzględnia różne aspekty zrównoważonego rozwoju, m.in. bezpieczeństwo energetyczne, wdrożenie dyrektyw unijnych, rozbudowę infrastruktury i technologii energetyki i gazownictwa oraz niezwykle istotną dla rynku kwestię połączeń transgranicznych. Spotkanie ma na celu zidentyfikowanie racjonalnych dróg rozwoju dla polskiej gospodarki, wskazanie najbardziej efektywnych możliwości rozwoju, rozbudowy infrastruktury, kierunki dla planowanych inwestycji. Szczegółowo omawiane będą kwestie związane z przyszłością europejskiego rynku energii (m.in. ETS, dyrektywa IPPC, nowe technologie w zakresie biomasy, gazu, wychwytywania i sekwestracji CO2).

Ze strony Komisji Europejskiej swój udział potwierdzili m.in.:

  • Derek Taylor – DG TREN,
  • Marzena Chodor – DG Environment.

W konferencji wezmą udział m.in.:

  • Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki,
  • Adam Szejnfeld – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki,
  • prof. Krzysztof Żmijewski – Koordynator Green Effort Group,
  • Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,
  • Marek Kulesa – Dyrektor Biura TOE.

Termin: 9.12.2008, w godz. 8:30 – 17:00
Miejsce: Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa

Konferencja jest realizowana w ramach cyklu „Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce. E3- Efektywność, Ekologia, Ekonomia”.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorem konferencji jest firma Procesy Inwestycyjne. Więcej informacji i program konferencji na stronie organizatora

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia do 8 grudnia br.: