maj 25 2012

IV Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG – Ossa k. Rawy Mazowieckiej

Lokalizacja: Polska,

W dniach 12-13 czerwca w Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbędzie się IV Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.

Termin: 12-13 czerwca 2012 r.

Miejsce: Hotel OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej

Kongres przeznaczony jest dla przedstawicieli spółek należących do SEG.

PROGRAM

12 CZERWCA 2012 (wtorek)

12:00 – 13:00    Rejestracja gości

13:00 – 14:00    Lunch

14:00 – 14:10    Otwarcie Kongresu
Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:10 – 14:30    Wystąpienie wprowadzające
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

14:30 – 16:00    Panel Dyskusyjny CSR jako element strategii spółki

 •     Wdrażanie CSR w spółce giełdowej – korzyści i koszty
 •     CSR na rynkach rozwiniętych
 •     Jakość sprawozdawczości pozafinansowej w spółkach
 •     Metody raportowania pozafinansowego

Moderator:
Bartek Godusławski, Dziennikarz Redakcji Ekonomicznej, Polska Agencja Prasowa

Uczestnicy:

 • Liliana Anam, Manager Zarządzający, CSRinfo
 • Monika Kaczorek, Partner, Mazars
 • Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych, Orange Polska
 • Barbara Tęcza, Kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności
 • Biznesu, Obszar Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, PKN Orlen
 • Tomasz K. Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

16:00 – 16:30    Przerwa kawowa

16:30 – 18:00    Panel Dyskusyjny Dobra komunikacja CSR a relacje inwestorskie i wycena spółki

 •     Obieg informacji w spółce
 •     Funkcjonowanie spółki giełdowej w świecie interesariuszy 2.0
 •     Nowe technologie komunikacji
 •     Odpowiedzialne inwestowanie

Moderator:
Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:

 • Dario Mezzaqui, Partner, Message Group
 • Lidia Sobańska, Członek Zarządu, Polska Agencja Prasowa
 • Robert Sroka, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji
 • Mirosław Szczepański, Prezes Zarządu, WSEInfoEngine SA

18:00 – 18:15    Podsumowanie Konkursu ZSE V
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

18:15 – 18:30    Ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE V oraz Nagrody Specjalnej Ministra Skarbu Państwa

13 CZERWCA 2012 (środa)

09:00 – 10:30     I TURA warsztatów tematycznych

10:30 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 12:30     II TURA warsztatów tematycznych

12:30 – 13:30     Lunch

13:30 – 15:00     Sesja specjalna: Informacja cenotwórcza – o czym należy informować rynek?
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 •     Kiedy powstaje informacja poufna?
 •     Po czym poznać czy jest precyzyjna?
 •     Zarządzanie informacją poufną