gru 02 2015

IV Forum Inicjowania Rozwoju

Lokalizacja: Polska,

Patronat medialny portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Tegoroczne, cykliczne spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych pn. FORUM INICJOWANIA ROZWOJU odbędzie się 2 grudnia br. na Stadionie Miejskim w Gdańsku Letnicy. Tematem przewodnim IV konferencji poświęconej współpracy międzysektorowej na Pomorzu będą „ZRÓWNOWAŻONE RELACJE”. Dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego oraz Polpharma S.A. i EDF Polska S.A. – Partnerów Wspierających, ponownie w Gdańsku spotkają się przedstawiciele 3 kluczowych sektorów – biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją FORUM objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz. Portal odpowiedzialnybiznes.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Dodatkowo podczas konferencji poznamy zwycięzców II edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju.

Pięć lat temu, z inicjatywy Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” oraz Partnera Generalnego – Grupy LOTOS zainicjowano przedsięwzięcie pod nazwą Forum Inicjowania Rozwoju. Nazwa przedsięwzięcia mówi wyraźnie o celu głównym inicjatywy czyli budowaniu współpracy międzysektorowej w województwie pomorskim, na rzecz rozwoju lokalnego.

Forum to przedsięwzięcie, którego idea zrodziła się z doświadczeń oraz zapotrzebowania przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. To projekt pomorski i jednocześnie unikatowy w skali całej Polski. Celem Forum jest budowanie platformy współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju Pomorza, poprzez inicjowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć oraz projektów lokalnych. Jednocześnie, promocja dobrych praktyk w tym zakresie. W myśl zasady, chwalimy się tym, co na Pomorzu innowacyjne i wyjątkowe.

Nad wartością merytoryczną Forum czuwa Rada Programowa, skupiająca przedstawicieli biznesu (m.in. Grupa LOTOS S.A., Polpharma S.A., EDF Polska S.A., Pracodawcy Pomorza, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.); samorządu (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego); oraz organizacji pozarządowych (m.in. Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”).

Następnym krokiem było powołanie do życia Funduszu Grantowego FIR (Funduszu Inicjowania Rozwoju). Jego celem jest dofinansowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych partnerstw międzysektorowych na Pomorzu, które służą rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiają jakość życia mieszkańców na Pomorzu. Fundusz zainicjowano po to, aby pomysłowość i innowacyjność różnych środowisk miały szansę wzmacniać potencjał regionu. To pierwszy taki fundusz w Polsce, którego inicjatorem jest partnerstwo międzysektorowe reprezentujące partnerów z całego Regionu.

II edycja Funduszu Inicjowania Rozwoju będzie miała swój finał podczas tegorocznej konferencji, na której poznamy zwycięskie projekty międzysektorowe, które uzyskają granty FIR.

IV edycja FORUM INICJOWANIA ROZWOJU poświęcona będzie „ZRÓWNOWAŻONYM RELACJOM” i odbędzie się na Stadionie Miejskim w Gdańsku. Potrwa jeden dzień.

Jeśli chcesz wziąć udział w praktycznych warsztatach, poznać metodę design thinking, skorzystać z oferty podmiotów ekonomii społecznej i sprawdzić czym jest CSR w praktyce, to nie możesz przegapić takiej szansy.

Tegoroczne FORUM oferuje następujące sesje tematyczne:

 • SESJA INSPIRACJI –  podczas której Gość Specjalny FIR – Dariusz Duma przekaże uczestnikom garść inspiracji z punktu widzenia przedsiębiorcy i filozofa;
 • SESJA RELACJI – podczas której będziemy dyskutować i zawierać znajomości w sześciu przestrzeniach tematycznych;
 • SESJA KREACJI – podczas której poznamy metodę design thinking i nauczymy się wykorzystywać ją w ramach realizacji lokalnych produktów międzysektorowych;
 • SESJA EDUKACJI – podczas której weźmiemy udział w praktycznych warsztatach poruszających zagadnienie zrównoważonych relacji w następujących obszarach:
  • Innowacja społeczna. Ekonomia społeczna – big picture (Deloitte)
  • Budowanie długoterminowego planu współpracy (Miasto Gdańsk)
  • Budowanie zrównoważonych relacji za pośrednictwem social media  (Projekt PR)
  • Zrównoważone relacje – interpersonalne aspekty równowagi w relacjach międzysektorowych (Forum Mentorów)
  • „Sustainable business value game” – rozgrywka gry menedżerskiej oraz prezentacja wyników badania FOB (Sustainers)
  • Projekt międzysektorowy w praktyce – dobre praktyki Funduszu Grantowego FIR (Spółdzielnia Socjalna DALBA)

Forum ma unikatowy charakter, o którym stanowi przede wszystkim praktyczne ujęcie poruszanych zagadnień, uczenie współpracy międzysektorowej, w działaniu. Uczestnicy konferencji doświadczają inspiracji rozwojowych, mają możliwość wymiany dobrych praktyk, poznają sprawdzone strategie współpracy i aktywizacji, na przykładach zrealizowanych z sukcesem projektów. Możliwość networkingu uczestników i aktywnego poszukiwania partnerów, w sprzyjającej atmosferze to czynnik kluczowy.

Tegoroczna konferencja to nie tylko inspirujące wykłady, warsztaty i bezpośrednie spotkania z ekspertami. Dodatkowo, w przestrzeni konferencyjnej w ramach specjalnych stanowisk wystawienniczych będą miały szansę zaprezentować się szerzej podmioty ekonomii społecznej, przeznaczające zysk z działalności na cele społeczne, a równolegle świadczące usługi najwyższej jakości. To doskonała okazja na zapoznanie się z działalnością poszczególnych spółdzielni socjalnych, które oferują szeroki wachlarz usług i produktów w bardzo konkurencyjnych cenach.

Udział w konferencji jest bezpłatny, po uzupełnieniu specjalnego formularza zgłoszeniowego na stronie www.ivforumrozwoju.evenea.pl. Rejestracja uczestników potrwa do 20 listopada br. Każdy, kto zakwalifikuje się na konferencję, otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną do 27 listopada br. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, organizator prosi o kontakt pod adresem mailowym: konferencja@upfoundation.pl.